Kontrakt – markedsregler

Markedsregler:

1. En stadeplads er 3 x 2 meter og koster 400 kr. Lejen refunderes ikke.
2. Lejen betales via link på billetten.dk
3. Stadeholderen har ansvaret for sin egen stadeplads med sin egen forsikring.
4. Staden skal afleveres i samme stand, som den blev modtaget. Alt affald skal fjernes fra pladsen. Skraldespandene på pladsen må ikke benyttes.
5. Ved aflevering af staden, kontaktes en ansvarlig.
6. Stadeleje returneres ikke på grund af sygdom, regnvejr eller anden hindring.
7. Kvittering for stadeplads skal vises på forlangende.
8. Lyngby Torvemarked tager forbehold for, at pladsen kan anvendes til andre formål og kan aflyse dagen med 1 uges varsel. I sådanne tilfælde refunderes lejen ikke.
9. Lyngby Torvemarked er et fødevaremarked. Der må kun sælges fødevarer og nye, fødevarerelaterede varer som gryder, viskestykker etc. på pladsen. Hvis andre varer bliver solgt, har arrangørerne ret til at bortvise stadeholder. på pladsen. Hvis andre varer bliver solgt, har arrangørerne ret til at bortvise stadeholder.
10. Som privat er der særlige regler for fødevarebehandling, som stadeholderne selv skal orientere sig om.
11. Hvis stadeholderen er et registreret firma, skal der være et skilt med CVR-nummer samt indehaverens navn og adresse, hvor kunderne kan se det.
12. SKAT har indført krav om, at såfremt man under markeder omsætter varer for mere end 3.000 kr. skal stadeholderne medbringe kasseapparat. http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=105370
13. Der må ikke opsættes plakater o.lign. på vejtræer, lysmaster og andet byinventar.
14. Der må ikke opsættes lys i træerne. Farvet lys skal begrænses til at være indenfor i standen.
15. Lyngby Torvemarked kan ikke drages til ansvar for skade hidhørende fra handelen eller for de produkter, der handles med. Evt. forsikringer må tegnes af den enkelte stadeholder. Ej heller kan Lyngby Torvemarked drages til ansvar for de handlendes produkter.
16. Stadeholderne er erstatningspligtige for evt. skader på stadepladsen.